Mic dicţionar Chinez – Român

 

COMENZI:

Ban Zuo [pan țuo] – așezați-vă

Ding Gi [ting giâ] – încetarea

Yubei [iu pei] – alinierea

Y-Gian [i gian] – drepti!

Bai [pai] – a saluta, a da respect

Shifu [sîfu] – antrenor, maestru al stilului

Laoshi [laosî] – profesor, antrenor

Tong Xue [tongsiue] – discipol, elev

Shâ [sâ] – am înteles / da

Shaoxi [șao si] – repaus scurt

Zi Xu [ți siu] – continuați

Xiang Zuo [siang țuo] – la stânga

Xiang You [siang iou] – la dreapta

Ban Zhuan Shin [pan giuan șân] – la stânga-mprejur

Zai Lai [țai lai] – reluați, încă odată

 

DIRECȚII:

Zuo [țuo] – stânga

You [iou] – dreapta

Qien [cien] – înainte

Hou [hou] – înapoi

Ce [ță] – lateral

Shang [șang] – superior

Zhong [țong] – mediu, mijloc

Xia [sia] – inferior

 

PARTENERI DE ANTRENAMENT:

I [i] – cel care atacă

Zia [ția] – cel care se apără

 

NUMERE:

1 – Yi [ii]

2 – Er [ăr]

3 – Son [săn]

4 – Si [șî]

5 – Wu [vu]

6 – Liu [liou]

7 – Qi [ci]

8 – Ba [pa]

9 – Jiu [țior]

10 – Shi [șă]

 

DEFINIȚII:

Quan [ciuen] – pumn

Zhang [țang] – palmă

Gou [cou] – cioc de pasăre

Zhou [țou] – cot

Tui [tui] – picior

Fa [fa] – tehnică

 

POZIȚII:

Gong Bu [cungpu] – arc și săgeată

Ma Bu [mapu] – călărețul

Xu Bu [xupu] – tigru sau pisică

Pu Bu [pupu] – șarpele

Xie Bu [xiepu] – dragonul

Cha Bu [ciapu] – încrucișată lungă prin spate

Cai Bu [caipu] – idem Cha Bu, doar cu trecere încrucișată prin față 45° lungă

Tuli Bu [tulipu] – cocorul

A Tza Ma Bu [ățămapu] – călărețul înalt

Hang Tang Bu [hăngtăngpu] – arc și săgeată înapoi

Chai Bu [chaipu] – călărind dragonul

Ban Ma Bu [panmapu] – jumătate de Ma Bu

Ti Xi Ping Heng [pisipienhăng] – poziția cocorului

Chao Tian Deng [ciaupientăng] – sfoara verticală

Kou Tui Ping Heng [coutuipienhăng] – poziția vulturului cu piciorul în spate

Wang Zue Ping Heng [vang-iuepienhăng] – poziția scorpionului

Yan Shi Ping Heng [ienșâpienhăng] – poziția în cumpănă

 
 

STILUL TRADIȚIONAL

 

QUAN FA – Tehnici de braț:

Chong Quan [ciunciuen] – lovitură directă

Pi Quan [piciuen] – lovitură de sus în jos

Zai Quan [țaiciuen] – lovitura pumnul torentului

Guan Quan [cuanciuen] – croșeul din tradițional

 

ZHANG FA – Tehnici de lovire cu palma deschisă:

Tui Zhang [tuițang] – lovitură liniară

Liang Zhang [liangzang] – paradă acoperiș

Chuan Zhang [ciuanțang] – străpungere cu vârful degetelor și paradă sub braț

Liao Zhang [liaoțang] – lovitură cu palma – braț în balans la nivel inferior

Kan Zhang [canțang] – lovitură cu tăișul exterior al palmei în ambele direcții

Tiao Zhang [tiaoțang] – palma liniar în față prin balans de jos în sus (ca o paradă)

 

ZHOU FA – Tehnici de lovituri cu cotul:

Ding Zhou [tingțou] – lovitură de cot liniară în Gong Bu

Pan Zhou [panțou] – lovitură de cot semicirculară înainte

Jia Zhou [țiațou] – paradă cu antebraț deasupra brațului

Ge Zhou [cățou] – paradă cu antebrațul în interior și exterior

 

TUI FA – Tehnici de picior:

Tan Tui [tantui] – lovitură biciuită înainte cu vârful piciorului

Deng Tui [tăngtui], Tan Tziao Tui [tăndziaotui] – lovitură liniară cu călcâiul împins înainte

Ce Chuai Tui [țăciuatui] – lovitură laterală

Ce Tan Tui [țătantui] – lovitură biciuită semicirculară

Sao Tui [saotui] – lovitură circulară cârlig

Cao Sao Tui [caosaotui] – idem Sao Tui din întoarcere

 

BALANSURI:

Zheng Ti Tui [țăngtitui] – balans liniar față

Ce Ti Tui [ceătitui] – balans 45°

Li He Tui [lihătui] – balans circular exterior – interior

Wai Bai Tui [vaipaitui] – balans circular interior – exterior

Hou Liao Tui [houliaotui] – balans în spate

 

BALANSURI CU CONTACT:

Dan Pai Jiao [tanpaițiao] – balans liniar cu contact in palmă

Li He Pai Jiao [lihăpaițiao] – balans circular exterior – interior

Bai Lian Pai Jiao [pailianpaițiao] – balans circular interior – exterior

 

SECERĂRI:

Qian Sao Tui [ciensaotui] – secerare lungă prin față

Hou Sau Tui [housautui] – secerare lungă prin spate

 

SFORI:

Shu Cha [șucia] – sfoara în față

Heng Cha [hăngcia] – sfoara laterală

 
 

STILUL SANSHOU (SANDA)

 

DEPLASĂRI DE BAZĂ (PAȘI):

Tin Bu [tinpu] – pas de asalt înainte

Tui Bu [tuipu] – pas de asalt înapoi

Tha Bu [tăpu] – pas lateral

Tien Bu [tienpu] – schimbare de gardă prin pășire înapoi

Tzun Bu [țunpu] – pășire cu blocaj înainte cu pas adăugat

Cua Bu [cuapu] – trecere încrucișată prin față

Cha Bu [șapu] – eschivă cu pas spre interior

Cio Bu [ciaopu] – eschivă cu pas și pivotare spre exterior

 

QUAN FA – Tehnici de braț:

Chong Quan [ciunciuen] – lovitură directă cu stânga sau dreapta

Guan Quan [guanciuen] – croșeu

Pien Quan [pienciuen] – lovitură cu pumnul prin întoarcere

Chau Quan [ciaociuen] – upercut

Tan Quan [tanciuen] – lovitură biciuită

 

TUI FA – Tehnici de picior:

Deng Tui [tăngtui] – lovitură liniară de picior (Tan Tziao Tui)

Hang Tzi Tui [hăngţitui] – lovitură semicirculară (Ce Tan Tui)

Chuai Tui [ciuaitui] – lovitură laterală

Hang Sao Tui [hăngsaotui] – lovitură circulară din întoarcere (Cao Sao Tui)

Cou Ti Tui [coutitui] – secerare înaltă

Shao Ti Tui [şautui] – secerare lungă prin spate